Belangrijk bij keuze hosting partner

Nucleus en Data News deden een onderzoek naar de stand van zaken op vlak van hosting, colocation, business continuity en disaster recovery in België.* We presenteren je graag de belangrijkste resultaten van het onderzoek in een serie blogposts. Dit is deel 4 van die serie: waar hechten ondernemingen belang aan bij de keuze van een hosting partner?

Veiligheid, expertise, support en prijs

Meer dan 90 procent van de respondenten vindt security, technische expertise, support & services en prijs doorslaggevende elementen bij de keuze van een hosting partner.

Wanneer we die cijfers meer in detail bekijken, zien we heel wat interessante elementen.

SLA’s en one-stop-shop belangrijk(er) voor grote bedrijven

In de totale cijfers vinden 87% van de respondenten SLA’s belangrijk. Wanneer we dit uitsplitsen naar omvang, zien we dat kmo’s, middelgrote ondernemingen en grote ondernemingen een andere visie hebben. Hoe groter het bedrijf, hoe belangrijker de SLA’s worden.

Bij kmo’s is de score 77,8 procent tegenover 87 procent voor middelgrote ondernemingen en 89,3 procent voor grote ondernemingen. Of ze bij een one-stop-shop zitten, vindt dan weer amper 40,4 procent van de kmo’s belangrijk terwijl dat voor 56 procent van de grote ondernemingen doorslaggevend is. Dat latency en schaalbaarheid belangrijker zijn voor grotere bedrijven is dan weer logisch, gezien de aard van hun infrastructuur.

Middelgrote ondernemingen kiezen resoluut voor security en support: àlle respondenten gaven immers aan beide belangrijk te vinden.

Lokale support vooral belangrijk voor de ‘uitvoerders’

Wanneer we de cijfers uitsplitsen naar de rol in het beslissingsproces schiet één resultaat er tussenuit, met name dat van support en dan vooral van lokale support. Bij de eindbeslissers vindt 92,9 procent support belangrijk en 66,7 procent lokale support.

Bij de medebeslissers stijgen die cijfers naar respectievelijk 98 procent en 78 procent. Dat komt wellicht doordat de medebeslissers diegenen zijn die ook effectief met support in aanraking komen. Daardoor kunnen zijn het belang van lokale support (nog) beter inschatten.

De hostingmarkt is zeer stabiel

Gevraagd naar plannen om over te schakelen van hosting partner of van een on-premise infrastructuur naar hosting of colocation, is er slechts beperkt animo. Drie kwart van de Belgische bedrijven geeft aan tevreden te zijn met de situatie zoals ze momenteel is.

Deze blogpost maakt onderdeel uit van een reeks blogposts die, samen met de cijfers, verzameld zijn in het eBook “Hosting in België in 2017”.

* De enquête van Nucleus en Data News werd ingevuld door 337 personen. Het volledige profiel van de respondenten vind je in deze infografiek.

Gerelateerde berichten
GDPR

GDPR: Wat moet je weten als klant van Nucleus?

GDPR, de nieuwe Europese regelgeving rond privacy, wordt van kracht op 25 mei 2018. Maar wat betekent deze nieuwe Europese wetgeving voor jou als […]

Lees meer

Uptime-as-a-Service

8 redenen waarom steeds meer klanten kiezen voor Uptime-as-a-Service

Wij geloven sterk dat Uptime-as-a-Service de toekomst is van hosting. En steeds meer klanten gaan mee in dat verhaal. KMDA, de koepelorganisatie boven de […]

Lees meer

HTTPS

Geen HTTPS? Dan markeert Google Chrome je website als onveilig vanaf juli 2018

De Google Chrome webbrowser zal vanaf juli 2018 alle websites die nog geen HTTPS gebruiken markeren als onveilig. Daarmee verplicht Google website-eigenaars en web developers om snel(ler) over te schakelen naar het veiligere HTTPS.

Lees meer