1. Oplevering diskspace

Allereerst contacteert u support voor de oplevering van de extra diskspace. Hiervoor kan u terecht op support@nucleus.be, alsook op ons algemeen support nummer.
Zodra de extra diskspace opgeleverd is dient de machine herstart te worden zodat linux de extra diskspace ziet tijdens het bootproces.
In dit voorbeeld werd de disk vergroot van 5GB naar 10GB. Nu kunnen we dus starten met de effectieve vergroting van de disk.

2.Partitionering van de vrije ruimte.

Onderstaand commando laat u alle disk op de server, alsook diens partities zien.

[root@dcs02 ~]# fdisk -l

Disk /dev/sda: 10.7 GB, 10737418240 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 1305 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes

Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 1 13 104391 83 Linux
/dev/sda2 14 78 522112+ 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda3 79 652 4610655 8e Linux LVM

Zoals u ziet is de eigenlijke fysieke disk vergroot naar 10.7GB, nu maken we een nieuwe partitie gebruik makend van de toegevoegde vrije ruimte:

[root@dcs02 ~]# fdisk /dev/sda

The number of cylinders for this disk is set to 1305.
There is nothing wrong with that, but this is larger than 1024,
and could in certain setups cause problems with:
1) software that runs at boot time (e.g., old versions of LILO)
2) booting and partitioning software from other OSs
(e.g., DOS FDISK, OS/2 FDISK)

Command (m for help): p

Disk /dev/sda: 10.7 GB, 10737418240 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 1305 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes

Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 1 13 104391 83 Linux
/dev/sda2 14 78 522112+ 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda3 79 652 4610655 8e Linux LVM

p toont de huidige partitie tabel

Command (m for help): n
Command action
e extended
p primary partition (1-4)
p

Kies e of p, afhankelijk of u een extended of een primary partitie verkiest

Selected partition 4
First cylinder (653-1305, default 653):
Using default value 653
Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (653-1305, default 1305):
Using default value 1305

Als u voor “First cylinder” en “Last cylinder” de voorgestelde waarden kiest wordt de gehele grootte van de toegevoegde plaats gebruikt.

Command (m for help): p

Disk /dev/sda: 10.7 GB, 10737418240 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 1305 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes

Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 1 13 104391 83 Linux
/dev/sda2 14 78 522112+ 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda3 79 652 4610655 8e Linux LVM
/dev/sda4 653 1305 5245222+ 83 Linux

De nieuw aangemaakte partitie is nu zichtbaar in de partitietabel.

Command (m for help): t
Partition number (1-4): 4
Hex code (type L to list codes): L

0 Empty 1e Hidden W95 FAT1 80 Old Minix bf Solaris
1 FAT12 24 NEC DOS 81 Minix / old Lin c1 DRDOS/sec (FAT-
2 XENIX root 39 Plan 9 82 Linux swap / So c4 DRDOS/sec (FAT-
3 XENIX usr 3c PartitionMagic 83 Linux c6 DRDOS/sec (FAT-
4 FAT16 <32M 40 Venix 80286 84 OS/2 hidden C: c7 Syrinx
5 Extended 41 PPC PReP Boot 85 Linux extended da Non-FS data
6 FAT16 42 SFS 86 NTFS volume set db CP/M / CTOS / .
7 HPFS/NTFS 4d QNX4.x 87 NTFS volume set de Dell Utility
8 AIX 4e QNX4.x 2nd part 88 Linux plaintext df BootIt
9 AIX bootable 4f QNX4.x 3rd part 8e Linux LVM e1 DOS access
a OS/2 Boot Manag 50 OnTrack DM 93 Amoeba e3 DOS R/O
b W95 FAT32 51 OnTrack DM6 Aux 94 Amoeba BBT e4 SpeedStor
c W95 FAT32 (LBA) 52 CP/M 9f BSD/OS eb BeOS fs
e W95 FAT16 (LBA) 53 OnTrack DM6 Aux a0 IBM Thinkpad hi ee EFI GPT
f W95 Ext’d (LBA) 54 OnTrackDM6 a5 FreeBSD ef EFI (FAT-12/16/
10 OPUS 55 EZ-Drive a6 OpenBSD f0 Linux/PA-RISC b
11 Hidden FAT12 56 Golden Bow a7 NeXTSTEP f1 SpeedStor
12 Compaq diagnost 5c Priam Edisk a8 Darwin UFS f4 SpeedStor
14 Hidden FAT16 <3 61 SpeedStor a9 NetBSD f2 DOS secondary
16 Hidden FAT16 63 GNU HURD or Sys ab Darwin boot fb VMware VMFS
17 Hidden HPFS/NTF 64 Novell Netware b7 BSDI fs fc VMware VMKCORE
18 AST SmartSleep 65 Novell Netware b8 BSDI swap fd Linux raid auto
1b Hidden W95 FAT3 70 DiskSecure Mult bb Boot Wizard hid fe LANstep
1c Hidden W95 FAT3 75 PC/IX be Solaris boot ff BBT
Hex code (type L to list codes): 8e
Changed system type of partition 4 to 8e (Linux LVM)

Command (m for help): w
The partition table has been altered!

Met fdisk commando “t” kunnen we het type van de nieuw aangemaakte partitie definieren. De “Hex code” van lvm is 8e. Met “w” commando slaan we onze wijzigingen op.

Calling ioctl() to re-read partition table.

WARNING: Re-reading the partition table failed with error 16: Device or resource busy.
The kernel still uses the old table.
The new table will be used at the next reboot.
Syncing disks.
[root@dcs02 ~]# reboot

Zoals de melding suggereert is een reboot noodzakelijk opdat de partitietabel in gebruik genomen kan worden.

3.Vergroot logical volume met nieuwe partitie

[root@dcs02 ~]# pvcreate /dev/sda4
Physical volume “/dev/sda4” successfully created

Maak van de nieuwe partitie een “physical lvm volume”

[root@dcs02 ~]# vgdisplay
— Volume group —
VG Name VolGroup00
System ID
Format lvm2
Metadata Areas 1
Metadata Sequence No 2
VG Access read/write
VG Status resizable
MAX LV 0
Cur LV 1
Open LV 1
Max PV 0
Cur PV 1
Act PV 1
VG Size 4.38 GB
PE Size 32.00 MB
Total PE 140
Alloc PE / Size 140 / 4.38 GB
Free PE / Size 0 / 0
VG UUID 06nXNb-XenN-NlD4-2cit-DMon-SNk4-P1k5mT

Kijk welke volume groups er actief zijn, en welke benaming deze hebben.

[root@dcs02 ~]# vgextend VolGroup00 /dev/sda4
Volume group “VolGroup00” successfully extended

Uitbreiding Volume Group met nieuwe partitie

[root@dcs02 ~]# pvscan
PV /dev/sda3 VG VolGroup00 lvm2 [4.38 GB / 0 free]
PV /dev/sda4 VG VolGroup00 lvm2 [5.00 GB / 5.00 GB free]
Total: 2 [9.38 GB] / in use: 2 [9.38 GB] / in no VG: 0 [0 ]

“pvscan-physical volume scan” toont dat onze partitie nu deel uitmaakt van de volume group.

[root@dcs02 ~]# lvextend /dev/VolGroup00/LogVol00 /dev/sda4
Extending logical volume LogVol00 to 9.38 GB
Logical volume LogVol00 successfully resized

Vervolgens “extenden” we onze logical volume met de nieuw aangemaakte partitie.

[root@dcs02 ~]# resize2fs /dev/VolGroup00/LogVol00
resize2fs 1.39 (29-May-2006)
Filesystem at /dev/VolGroup00/LogVol00 is mounted on /; on-line resizing required
Performing an on-line resize of /dev/VolGroup00/LogVol00 to 2457600 (4k) blocks.
The filesystem on /dev/VolGroup00/LogVol00 is now 2457600 blocks long.

Tot slot resizen we het filesystem naar de grootte van onze “logical volume”.

Kunnen we je nog ergens anders mee helpen?

Bel of mail ons. We helpen je snel met een antwoord.

Contacteer ons