Mail versturen

U kunt mails versturen met ASP.NET dankzij de SmtpMail.Send() functie. Deze functie heeft de volgende gegevens nodig: Send( from (het adres van de afzender) […]

Gegevens ophalen via Access

Om een verbinding met een Access database te maken gebruikt u de volgende code: <% strProvider = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source= D:/webserver/localuser/username/mdb/mdbmydb.mdb;" Set rst = […]

ASP upload script

Als je een bestand wilt uploaden naar de server, hoeft dit in ASP niet persé met een component. Op deze link vind je meer […]

Mail versturen

U kunt mails versturen met ASP dankzij CDO met de volgende code: <% Set mijnMail = CreateObject("CDO.Message") mijnMail.Subject = "Mijn bericht" mijnMail.From = "naam@domein.be" […]

Redirect aanmaken

U kunt de browser naar een andere pagina redirect door gebruik te maken van de functieResponse.Redirect(). Het volgende kleine voorbeeldje zal de gebruiker doorsturen […]

Kunnen we je nog ergens anders mee helpen?

Bel of mail ons. We helpen je snel met een antwoord.

Contacteer ons