De foutboodschap “Het opgegeven pad is ongeldig” zal enkel voorkomen als u bent uitgelogdvan uw computer, en een automatisch back-up schema probeert een back-up te maken van een netwerk schijf. Dit heeft te maken met de wijze waarop windows werkt.

Zelfs als u bent uitgelogd van uw computer (de computer dient nog wel aan te staan) kunnen er automatische programma’s lopen op de achtergrond – waaronder ook de Nucleus Online Backup. Omdat er echter op dat moment niemand is ingelogd op de computer, zal windows de software opstarten onder een standaard windows-account: LocalSystem. Deze account heeft echter beperkte privileges, en heeft geen rechten om connectie te maken met een netwerk schijf (dit om veiligheids redenen).

Om de backup van een netwerk schijf toch te laten verlopen, dienen we een Pre Back-up Command op te geven. Dit is een commando dat wordt uitgevoerd nog voor de backup effectief genomen wordt. In dit commando geven we de LocalSystem-account de opdracht om een verbinding te maken met de netwerk-map, waarbij we ook een gebruikersnaam & wachtwoord opgeven.

Pre-Backup Command
Open de Nucleus Online Backup, door te dubbelklikken op het icoon in de system-tray, of door het programma op te starten via “Start” > “Alle Programma’s” > “Nucleus Online Backup”. Na inloggen via uw gebruikersnaam & wachtwoord, krijgt u een overzicht van alle backup-sets die u reeds heeft aangemaakt. Selecteer de back-up set die een back-up neemt van de netwerk schijf, en ga in het linker menu naar “Command Line Tool“.

In de rechterkant ziet u een invoer voor een “Pre-backup Command” en voor een “Post-backup Command“. Het “Pre-backup Command” is een commando dat wordt uitgevoerd voor de back-up gestart wordt (bv: het aanmaken van de netwerk-schijf). Een “Post-backup Command” wordt uitgevoerd als de Online Backup afgelopen is (bv: tijdelijke mappen opruimen).

De netwerk schijf benaderen
Via het commando net use kan u in windows een netwerk schijf toevoegen aan uw lokale computer, zodat u hier eenvoudig toegang toe heeft. Op deze manier kan er ook een pre-backup commando geschreven worden, dat automatisch de netwerk-schijf zal aanmaken alvorens de backup probeert te lopen.

Het standaard commando is als volgt:

net use \\Computer\Folder

Hiermee wordt de netwerk schijf benadert (die bestaat op de computer genaamd “Computer”, in de map “Folder”), en komt deze te zien in de Windows Verkenner (via “Mijn Computer”). Met dit commando wordt echter via de huidige windows-account een verbinding gemaakt met de netwerk schijf. Als de backup-set dan wordt uitgevoerd terwijl u bent uitgelogd, wordt hier de default account voor gebruikt – en lukt het niet. Het commando kan dan ook verder uitgebreid worden, door mee te geven via welke gebruiker en met welk wachtwoord er een verbinding gemaakt moet worden.

net use \\Computer\Folder [PASS] /user:[USERNAME]

In bovenstaand commando dienen nog enkele zaken aangepast te worden. In [PASS] vult u het huidige wachtwoord in, van de gebruiker waarmee u nu bent ingelogd. In [USER] vult u de gebruikersnaam in van de gebruiker waarmee u nu bent ingelogd. Opgelet: indien u op een domein zit, dient u de correcte syntax te gebruiken, namelijk: “domein\user”.

Pre-backup Command toevoegen
Nu rest ons enkel nog de taak dit commando te laten uitvoeren, voor dat de backup effectief begint. Klik bij het “Pre-backup Command” op de knop “Add”. Een nieuw kader zal zich openen, als volgt:

Hier kan u een beschrijvende naam ingeven voor het commando in het veld “Name” (bv: “Create network drive”), gevolgd door het commando zelf in het veld “Command“. De working directory hoeft in dit geval niet ingevuld te worden.

Nadat u bevestigd door op “OK” te klikken, wordt dit command toegevoegd aan uw back-up set. Telkens deze back-up set draait, zal dit commando eerst worden uitgevoerd, en zorgt het ervoor dat uw netwerk schijf ook geopend wordt, en dat er een back-up genomen kan worden.

Dit commando dient toegevoegd te worden aan elke back-up set die gebruik maakt van een gedeelde map over het netwerk.

Kunnen we je nog ergens anders mee helpen?

Bel of mail ons. We helpen je snel met een antwoord.

Contacteer ons