Een A-record in DNS zorgt ervoor dat een domeinnaam, zoals www.nucleus.be, wordt vertaald naar het correcte IP-adres, in dit geval 77.73.96.106.

Om de A-records te tonen voor een bepaald domein, kan u het volgende doen:

In windows:
Ga naart Start, Uitvoeren, en geef hier “cmd” in (zonder de haakjes)

Druk op enter, en de Windows Command Prompt zal zich openen, een zwart kader waar verschillende commando’s kunnen ingegeven worden.

Geef hier het volgende command in

Druk vervolgens op enter. Er wordt nu een verzoek gestuurd naar de DNS server, die de domeinnaam “www.nucleus.be” zal vertalen naar het correcte IP-adres. U krijgt een resultaat terug, als volgt:

Het resultaat is opgesplitst in twee delen. De eerste twee regels zullen bij iedereen anders zijn. Dit is de server naar waar het verzoek wordt verzonden, om de domeinnaam naar het IP adres te vertalen.

De volgende 2 regels (Non-authoritative answer) is het resultaat van deze opzoeking. U krijgt de domeinnaam te zien die u probeert op te zoeken (www.nucleus.be) en het IP adres dat hiermee overeenkomt (77.73.96.106).

In linux:
In linux kan je op dezelfde manier te weten komen welk IP adres er gekoppeld is aan een domeinnaam. U opent een terminal-window (het equivalent van de Command Prompt, onder Windows). U typt hier “nslookup www.nucleus.be” en krijgt een resultaat als volgt:

De eerste 2 regels zijn ook hier de lokale DNS server die geraadpleegt wordt om de domeinnaam om te zetten naar een IP adres. De laatste 2 regels zijn het antwoord van deze server, met de domeinnaam in kwestie en het correcte IP adres als antwoord.

Op deze manier kan achterhaald worden naar welk IP adres een bepaald domeinnaam verwijst.

Kunnen we je nog ergens anders mee helpen?

Bel of mail ons. We helpen je snel met een antwoord.

Contacteer ons