Een MX Record (ook wel Mail eXchange record genoemd) is het DNS record dat bepaald op welke server de e-mail wordt afgeleverd, die naar dat domein wordt verstuurd.

Het MX record bevat de hostname van de computer/server die het e-mail verkeer zal afhandelen (niet het IP adres!), en een prioriteit of preference. De hostname die is opgegeven in het MX record, moet zelf een A-record zijn dat naar het correcte IP adres verwijst.

Door middel van de prioriteit kan er een backup e-mail server opgegeven worden, waar de e-mail afgeleverd zal worden indien de eerste mail server niet bereikt kan worden. De mailserver met delaagste prioriteit zal als eerste worden gecontacteerd, gevold door de mailserver die de 2e laagste prioriteit heeft, enzovoort. Indien er 2 mailservers zijn met dezelfde prioriteit, dan heet ditRound Robin. Indien de eerste server het te druk te heeft om mail te aanvaarden, wordt de 2e server gecontacteerd – en vica versa. Dit is op DNS niveau een manier om de drukte over meerdere servers te spreiden.

Hoe kan ik opzoeken welke MX records actief zijn voor een domein?
Ga naart Start, Uitvoeren, en geef hier “cmd” in (zonder de haakjes)

Druk op enter, en de Windows Command Prompt zal zich openen, een zwart kader waar verschillende commando’s kunnen ingegeven worden.

Geef hier het volgende command in: “nslookup”

Een nieuwe regel wordt gestart, waar u het volgende commando kan ingeven: “set type=mx“.

Via bovenstaande regel bepaalt u dat het MX record moet opgezocht worden, in plaats van het standaard A/CNAME record. Na dat u op enter heeft gedrukt, krijgt u een nieuwe regel te zien, waar u de domeinnaam kan ingeven waarvoor u het MX record wil opzoeken.

Indien u nu op enter drukt, zal er een opzoeking gebeuren naar het MX record (set type=mx), voor het domein “nucleus.be”. Het resultaat kan er als volg uit zien:

We zullen het resultaat even verder analyseren.

Onder “Non-authorative answer” ziet u twee regels staan. Dit zijn de 2 MX records die gevonden werden voor dat bepaalde domein. Zo ziet u bijvoorbeeld dat voor het domein “nucleus.be” een MX record bestaat met preference (= priority) 10, die verwijst naar de hostname “asav01.bru.nucleus.be”, en een MX record met dezelfde priority, dat verwijst naar de hostname “asav02.ant.nucleus.be”. Indien u een e-mail verstuurt naar een e-mail adres op “nucleus.be”, zal de mail op één van deze twee mail servers worden afgeleverd.

Kunnen we je nog ergens anders mee helpen?

Bel of mail ons. We helpen je snel met een antwoord.

Contacteer ons