Een computer of server werkt niet met domeinnamen, zoals wij ze kennen, maar gebruikt IP-adressen om computers binnen een netwerk (of het internet) te identificeren. Een IP-adres is een serie van getallen, zoals bv “192.168.1.1” (IPv4) of “3ffe:6a88:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7344” (IPv6).

Om het voor ons als mens eenvoudiger te maken, werden domeinnamen in het leven geroepen. Een naam wordt immers eenvoudiger onthouden dan een serie getallen (IP). Het systeem dat verantwoordelijk is voor de koppeling van de domeinnaam naar het correcte IP-adres is DNS, het Domain Name Service. De omzetting van een domeinnaam naar het correcte IP wordt gedaan door een DNS-server, die een verzoek binnenkrijgt (een domeinnaam) en het correcte IP-adres terug geeft.

Op deze manier kunnen we eenvoudige domeinnamen gebruiken om te surfen via internet, zonder alle IP-adressen te hoeven kennen.

Een typische client-server interactie, voor bijvoorbeeld het surfen naar een bepaalde domeinnaam, ziet er als volgt uit:

    1. U typt het adres in uw browser (bv ‘www.nucleus.be’)
    1. Het verzoek wordt vertaald naar een query richting de DNS server, die gevraagd wordt deze domeinnaam om te zetten naar een IP adres
    1. Uw computer krijgt het antwoord terug
    1. De browser maakt een verbinding naar de server met dit IP adres

De DNS server zal een cache, of lokale kopie, bijhouden van deze IP adressen. Hierdoor duurt het soms enkele uren alvorens u wijzigingen in de DNS zal merken. De DNS server zal immers eerst de lokale cache raadplegen om de vertaling te maken, en pas als een bepaalde tijdspanne verstreken is wordt er een nieuw verzoek gestart, waardoor de cache hernieuwt wordt.

In theorie zijn wijzigingen in het DNS systeem na maximum 24 uur wereldwijd gekend. In Belgie duurt dit gemiddeld 4 tot 8u.

 

Kunnen we je nog ergens anders mee helpen?

Bel of mail ons. We helpen je snel met een antwoord.

Contacteer ons