Om de java heap size van de Nucleus Online Backup client te vergroten moeten volgende files aangepast worden:

– Windows:
*${AhsayOBM-Install-Home}config.ini
*${AhsayOBM-Install-Home}binRunOBC.bat

– Linux:
*${AhsayOBM-Install-Home}/config.ini
*${AhsayOBM-Install-Home}/bin/RunBackupSet.sh

Op Windows komt dit meestal overeen met C:Program FilesNucleus Online Backup, op linux met /usr/local/obm. Uiteraard kan dit verschillen tussen verschillende versies van besturingssystemen. Contacteer Nucleus support als u problemen ondervindt de juiste locatie te bepalen.

1. Open config.ini, RunOBC.bat of RunBackupSet.sh met een text editor(notepad, nano, vim etc.), wat je vervolgens te zien krijgt zou gelijkaardig aan onderstaande moeten zijn:

config.ini (updated):
app.system.ui.vm.opt.xmx=768
app.system.ui.vm.opt.xms=32
app.system.common.format.datetime.hourinday=true

RunOBC.bat (updated):

SET JAVA_HOME=%OBC_HOME%jvm
SET JAVA_EXE=%JAVA_HOME%binjava.exe
SET JAVA_OPTS=-Xms32m -Xmx768m -Dsun.java2d.noddraw

RunBackupSet.sh (updated):

LIB_HOME=./bin
JAVA_OPTS=”-Xmx768m -Djava.library.path=$APP_HOME/bin”
CLASSPATH=$LIB_HOME:$LIB_HOME/obm.jar:$LIB_HOME/obm-lib.jar
MAIN_CLASS=RunBackupSet

De waarden 384, 512 en 256 zijn de huidige “java heap size” waarden. Dit zijn tevens de standaard waarden.
Hier kan je de waarde aanpassen naar 768 (of 1024 als de machine nog voldoende werkgeheugen ter beschikking heeft). Concreet zouden de files er na de aanpassing als volgt moeten uitzien:

config.ini (updated):
app.system.ui.vm.opt.xmx=768
app.system.ui.vm.opt.xms=32
app.system.common.format.datetime.hourinday=true

RunOBC.bat (updated):

SET JAVA_HOME=%OBC_HOME%jvm
SET JAVA_EXE=%JAVA_HOME%binjava.exe
SET JAVA_OPTS=-Xms32m -Xmx768m -Dsun.java2d.noddraw

RunBackupSet.sh (updated):

LIB_HOME=./bin
JAVA_OPTS=”-Xmx768m -Djava.library.path=$APP_HOME/bin”
CLASSPATH=$LIB_HOME:$LIB_HOME/obm.jar:$LIB_HOME/obm-lib.jar
MAIN_CLASS=RunBackupSet

Na de aanpassing moet de Nucleus online backup scheduler service herstart worden. Op windows kan je dit doen op volgende manier: “Start > Run > geef “services.msc” op gevolgd door Enter”
Het scherm dat daarop verschijnt toont u alle services aanwezig op de Windows machine, tevens biedt deze interface de mogelijkheid deze services te stoppen, starten of herstarten. De te herstarten service wordt in dit geval “Nucleus Online Backup Scheduler” genoemd.
Op een linux machine kan de scheduler op volgende manier herstart worden:

$/etc/init.d/obmscheduler stop
$/etc/init.d/obmscheduler start

Kunnen we je nog ergens anders mee helpen?

Bel of mail ons. We helpen je snel met een antwoord.

Contacteer ons