Tijdens het uitvoeren van een MS SQL database back-up, kan het voorkomen dat u volgende foutboodschap krijgt:

[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]The statement BACKUP
LOG is not allowed while the recovery model is SIMPLE. Use BACKUP
DATABASE or change the recovery model using ALTER DATABASE.

Dit wil zeggen dat u een Transaction Log Backup-set heeft, terwijl uw Database Mode dit niet ondersteunt.

U kan dit oplossen door de Transaction Log Backup-set Schedule te verwijderen, zodat deze niet meer wordt uitgevoerd. U heeft dan nog steeds een full- of incremental back-up.

In bovenstaande schermafdruk kan u een standaard back-up schema vinden voor een MS SQL database back-up. U kan hierbij de eerste, Transaction Log Backupschedule, verwijderen. Dit is de back-upset die de foutmeldingen genereert.

De andere back-up sets blijven verder nog wel werken, op de door u ingestelde tijdstippen. De foutboodschap is ook enkel van toepassing op de Transaction Log Back-up, de andere back-ups zijn wel goed uitgevoerd.

Kunnen we je nog ergens anders mee helpen?

Bel of mail ons. We helpen je snel met een antwoord.

Contacteer ons