Een gedeelde agenda komt niet automatisch in Outlook, ook al heeft u het verzoek tot delen van de agenda aanvaard via de webinterface. Dit geldt ook voor gedeelde contactpersonen en mailboxen.

Om het gedeelde item alsnog te bekijken in Outlook, dient u volgende korte stappen te ondernemen.

Ga naar “Bestand” > “Openen” > “Map van andere gebruiker”.

Kies vervolgens het gedeelde item dat u wil openen. U kan de keuze maken tussen de Agenda, de Contactpersonen, het Logboek, de Notities, het Postvak IN of de Takenlijst.

Nadat u de keuze heeft gemaakt betreffende het item dat u wil openen, dient u de volledige naam van de persoon in te geven. Dit is de naam onder wie de persoon gekend is in het systeem. Het is ook diezelfde naam die als verzend-adres wordt gebruikt, indien die persoon een e-mail zou uitsturen.

U kan ook gebruik maken van de “Global Address List”. Klik op bovenstaande scherm op “Naam”, en u kan in het volgende scherm uit de selectielijst “Global Address List” selecteren. U krijgt dan een overzicht van alle accounts die u kan benaderen om gedeelde items te openen.

Kunnen we je nog ergens anders mee helpen?

Bel of mail ons. We helpen je snel met een antwoord.

Contacteer ons