Een nieuwe filterregel maken of bewerken:

1. Klik op het tabblad Voorkeuren.
2. Open het tabblad E-mailfilters en klik op Nieuwe filter.

3. Het dialoogvenster Filter toevoegen wordt weergegeven.
4. In Filternaam typ je de naam voor de regel.
5. In het gedeelte Als aan volgende condities is voldaan selecteer je een groeperingsvoorkeur.

* Willekeurige condities betekent dat de actie wordt toegepast als er aan een van de condities in de filter wordt voldaan.
* Alle condities betekent dat er aan alle condities in de filter moet worden voldaan alvorens de filteractie wordt toegepast.

De volgende stappen kunnen worden herhaald om meerdere condities en acties binnen een enkele filter op te stellen.

* Selecteer in de eerste keuzelijst welke conditie je wilt gebruiken.

Condities:

Vergelijkingsvelden omvatten het volgende:

#Van:.
Gebruik deze optie om een naam op te geven in de kop Van: van een e-mailbericht.
# Aan:.
Zelfde als Van:,maar kijkt in de kop Aan:.
# Cc:.
Zelfde als Van:, maar kijkt in de kop Cc:.
# Onderwerp:.
Kijkt in de onderwerpskop van een bericht.
# Koptekst met naam
Als deze optie is geselecteerd, wordt er een extra tekstinvoerveld weergeven
voor de vergelijkingsoperator(het “bevat” gedeelte).
Met deze optie kun je alle e-mailkoppen opgeven. Je kunt niet alleen de standaardvelden Aan: of Van: opgeven, maar ook Datum, Beantwoorden en andere aangepaste velden die zijn inbegrepen in de berichtkop.
Je kunt deze optie gebruiken om e-mailberichten uit te filteren die koppen met een onjuiste indeling hebben.
Dit betekent dat ze bepaalde informatie niet bevatten die normaal als standaard wordt beschouwd voor een e-mailbericht.Soms laat spam, die automatisch wordt gegenereerd, informatie weg zoals de velden “Afzender” of “Beantwoorden”.
Gebruik het 2de tekstveld (het veld meteen rechts naast de vergelijkingsoperator) om de koptekst op te geven waarop getest moet worden.
# Groote. Gebruik deze optie voor emailberichten die groter of kleiner zijn dan de opgegeven grootte.
De grootte van de e-mail omvat tevens alle bestandsbijlagen. Je kunt deze optie gebruiken om emailberichten weg te gooien die te groot zijn.
# datum
Gebruik deze optie om email-berichten op te geven die zijn verzonden voor of na een opgegeven datum.
# Berichtinhoud
De opties voor berichtinhoud zijn Bevat/Bevat niet. Hiermee kun je overeenkomende woorden in berichtinhoud van de e-mail opgeven. Je kunt niet op woorden filteren in bestandsbijlagen.
# Attachement
Je kunt op e-mailberichten filteren met of zonder bestandsbijlagen.
# Adres in
Test of er een adres aanwezig is in je contacten. Met het volgende veld kun je opgeven welk adres.

* Kies een vergelijkingsmethode. De opties zijn afhankelijk van je keuze in de vorige keuzelijst.
Bijvoorbeeld “is” of “is niet” kan worden meegegeven.

Vergelijkingsoperators omvatten het volgende:

* Komt exact overeen/Komt niet exact overeen. Geeft een exacte overeenkomst op.
Als je bijvoorbeeld opgeeft Onderwerp komt exact overeen met Banaan, dan komt dit alleen overeen met “Banaan”
en niet met “Bananen” of “Banaanbladeren”.
* Bevat/Bevat niet Geeft op dat de onderwerpregel de opgegeven subreeks moet bevatten.
Als je bijvoorbeeld opgeeft Onderwerp bevat banaan, zou dit overeenkomen met “ik heb zin in een banaan”
* Komt overeen met wildcard/komt niet overeen met wildcard
De wildcard (joker)* is een teken dat wordt gebruikt in het vergelijkingsveld van de emailfilter om een of meer
tekens in de filter te vertegenwoordigen. Als je bijvoorbeeld opgeeft dat het onderwerp overeenkomt met “banaan”,
dan zou dit overeenkomen met “banaanboom” of “banaansoort” maar niet met “deze banaansoort”

* Geef een woord of zin op waarmee wordt vergeleken in het tekstveld.

Klik op “+” om meer condities toe te voegen. Je kunt doorgaan en meer condities toevoegen, of naar het volgende gaan om een of meer acties toe te voegen.

6. In het gedeelte Voer de volgende handelingen uit kies je een actie in de keuzelijst.

Mogelijke acties:

In Postvak IN bewaren. Slaat e-mail in het Postvak IN op. Als geen van de filterregels van toepassing zijn op een e-mailbericht, dan vindt deze actie automatisch plaats.
Bestand naar map. Verplaatst de e-mail naar een opgegeven map.
Weggooien. Verwijdert het e-mailbericht zonder het af te leveren. Het bericht is niet in een van je mappen, zelfs niet in de Prullenbak.
Doorsturen. Stuurt e-mail door naar het adres dat je opgeeft.
Markeren. Selecteer als gelezen of als gevlagd.
Labelen met Je kunt de betreffende berichten labelen met een geselecteerd label.
Geen extra filter verwerken – Als dit is ingeschakeld, worden er niet op extra filters gecontroleerd.

* Geef een map of labelnaam op, indien noodzakelijk. Wat je opgeeft is afhankelijk van de actie die je kiest

Klik op “+” om meer acties toe te voegen. Je kunt doorgaan met het toevoegen van meer acties of op ok klikken om
af te sluiten.

7. Vink het vakje Actief aan om de filterregel in te schakelen.

De filter wordt automatisch toegepast op alle binnenkomende e-mailberichten zodra ze arriveren.

Kunnen we je nog ergens anders mee helpen?

Bel of mail ons. We helpen je snel met een antwoord.

Contacteer ons