Als voorbeeld herschrijven we blog.example.com naar example.com/blog zonder dat de url in de browser wijzigt.

Allereerst moet ervoor gezorgd worden dat blog.example.com naar de juiste hosting verwijst, dit kan via een A record of CNAME record. Vervolgens moet er een ServerAlias voor blog.example.com aanwezig zijn opdat de webserver weet wat hij met deze request moet doen.

ServerAliassen kunnen enkel ingesteld worden door de technici van Nucleus en worden dan ook meteen door hen aangemaakt na een mailtje aan support@nucleus.be.
Eens dit alles gebeurt is kan het beoogde doel bereikt worden aan de hand van onderstaande “apache rewrite rule”:

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_HOST}   ^blog.example.com [NC]
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/blog/.*
RewriteRule ^(.*)  /blog/$1  [L]

Uiteraard zijn er meerdere manieren om hetzelfde doel te bereiken, dewelke buiten de scope van dit helpdeskartikel vallen. Voor verdere informatie verwijzen we naar de apache documentie hieromtrent:

http://httpd.apache.org/docs/2.0/mod/mod_rewrite.html#rewriterule
http://httpd.apache.org/docs/2.0/rewrite/

Kunnen we je nog ergens anders mee helpen?

Bel of mail ons. We helpen je snel met een antwoord.

Contacteer ons