Als je bijvoorbeeld mijnsite.be wil laten doorverwijzen naar google.com maak je een .htaccess bestand aan in de webroot van mijnsite.be. In dit bestand kan je dan volgende redirect statement zetten:

Redirect / http://google.com

Op deze manier wordt mijnsite.be doorverwezen naar http://google.com

Een kleine uitbreiding hierop kan u zien in volgend voorbeeld:

Redirect /mijnmap http://google.com/mijnmap

Hierdoor wordt mijnsite.be/mijnmap doorverwezen naar http://google.com/mijnmap

Een andere nuttige apache directive is “RedirectMatch”. Met behulp van deze directive kan u reguliere expressies gaab gebruiken in de redirect statements.

RedirectMatch ".html" http://www.google.com/index.php

Zo zal bovenstaande elke bestands request met extentie .html doorverwijzen naar het index.php bestand.

Wees er echter van op de hoogte dat “AllowOverride”, de apache directive die bepaalt welke apache configuratie overschreven kan worden in .htaccess bestanden, standaard disabled wordt uit veiligheidsoverwegingen.
Dit wordt echter meteen geactiveerd na een mailtje aan support@nucleus.be

Kunnen we je nog ergens anders mee helpen?

Bel of mail ons. We helpen je snel met een antwoord.

Contacteer ons