Via meta-tags of meta-informatie kan u extra gegevens toevoegen aan uw website, die voor de gewone bezoeker niet zichtbaar zijn. Meta-tags worden ingevoerd in de HEAD-tags van uw webpagina.

U kan via meta-tags een omschrijving toevoegen aan uw website, die wordt getoond als men via een zoekrobot naar uw website zoekt. Ook kan u “keywords” toevoegen, waarnaar gezocht kan worden via zo’n zoekrobot.

Een standaard HEAD tag bestaat uit het volgende:

<HEAD>
   <TITLE>De titel van de website</TITLE>
</HEAD>

Via de meta-tags kan dit uitgebreid worden, om ook de omschrijving en keywords mee te geven. Omdat deze informatie in het HEAD gedeelte van de website staat, wordt deze informatie verborgen voor de bezoeker (enkel de TITLE tag wordt getoond). Een zoekrobot die uw website doorzoekt, krijgt dit echter wel te zien.

<HEAD>
   <TITLE>De titel van de website</TITLE>
   <META NAME="description" CONTENT="Een bondige omschrijving van uw website">
   <META NAME="keywords" CONTENT="Website, HTML, PHP, Code">
</HEAD>

In de 2e regel (description) kan u de omschrijving van uw website opgeven. In de 3e regel (keywords), kan u de keywords opgeven.

Indien u gebruik maakt van URL-forwarding, via het Nucleus Controlpanel, kan u ook een description/keywords-tag aanmaken. Dit doet u via het overzicht bij de domeinnaam. Daar klikt u verder op “URL Forwarding”, en vervolgens op “Toevoegen”.

Hier kunnen, via een gelijkaardige methode als de HTML-tags, keywords en een description worden toegevoegd voor de website.

In het invoerveld naast “No frames”, komt de tekst te staan die gebruikers te zien krijgen indien hun browser geen frames ondersteunt. Indien u de optie “cloaking” inschakelt, wordt uw website binnen een frame getoond, en blijft de URL bovenaan hetzelfde.

Kunnen we je nog ergens anders mee helpen?

Bel of mail ons. We helpen je snel met een antwoord.

Contacteer ons