Maximale cloud security voor de data van Address System

Address System is een KMO die grootschalige promotiecampagnes uitvoert in opdracht van multinationals zoals Unilever, Henkel en Electrolux. Aangezien die promotiecampagnes grotendeels online verlopen, staan er zeer veel gegevens van consumenten online. Mede door gebruik van promotionele E-vouchers staat er voor een aanzienlijk bedrag aan aankoopwaarde online. Gezien het feit dat Address System daarnaast ook tientallen cashback acties uitvoert, moet het onmogelijk zijn om de actie databases te hacken. Data security en data privacy zijn dan ook cruciaal voor Address System.

Nucleus - Case Address System

Nucleus - Case - Cloud Security

De uitdaging: betere data security & data privacy

Address System wil een maximaal niveau van data security en data privacy zonder in te boeten aan performantie. “Onze klanten zijn multinationals: die verwachten dat wij onze zaken op orde hebben. Dat wil zeggen: alle gegevens van klanten op elk moment veilig willen bewaren, maar tegelijk op een performante manier onze campagnes uitvoeren. Onze E-vouchers zijn encrypted en op meerdere manieren beveiligd om fraude te voorkomen. Maar ze moeten veilig online kunnen staan”, aldus Frank Louage, zaakvoerder van Address System.

“Met GDPR kwam daar nog een uitdaging bij. We zochten dus een partner die niet alleen onze hoge eisen op vlak van security en privacy kon garanderen, maar tegelijk ook GDPR-compliant was.”

Onze oplossing: Nucleus cloud security

Address System maakt gebruik van managed cloud servers van Nucleus en kan daardoor rekenenen op maximale cloud security. Dat betekent security op meerdere niveaus. Om te beginnen bevindt de server zich in een Belgisch Tier 3++ datacenter met maximale beveiliging. Daarnaast worden het netwerk en de servers beveiligd door firewalls en een IPS/IDS-oplossing.

Alles wordt ook 24/7 gemonitord door Nucleus engineers. Tenslotte is er ook nog bescherming voor malware, log inspection en integrity monitoring. Nucleus is bovendien GDPR compliant, wat betekent dat ook data privacy sowieso gegarandeerd is.

Gerelateerde diensten

VMware Cloud servers
Cloud security

Het resultaat: harde garanties op vlak van data security & data privacy

Address System beschikt nu over de nodige garanties op vlak data security & data privacy. “Het feit dat Nucleus beschikt over het ISO-certificaat 27001 en GDPR-compliant is, geeft ons de nodige gemoedsrust”, aldus Frank Louage.

“We kunnen onze klanten ook vertellen dat hun data bij dezelfde hosting provider staat als de data van enkele banken en andere multinationals. Dat geeft vertrouwen. Daarnaast hebben we bovenop de beveiligde infrastructuur van Nucleus extra beveiligingsopties geïnstalleerd. Zo is ons webplatform enkel via two factor authentication toegankelijk voor onze klanten. Alle gevoelige of waardevolle informatie, zoals E-vouchers, worden geëncrypteerd bewaard in onze databases.

We zorgen voor een waterdichte scheiding tussen onze verschillende klanten en hun campagnes. Naast controle door onze eigen IT engineers wordt ons interne IT netwerk ook door een externe partij gecontroleerd, onderhouden en gemonitord. Op deze manier hebben we meerdere controlemechanismes ingebouwd in ons systeem.”

Nucleus - Case - Frank-Louage “Het belang van stabiliteit, veiligheid en support is groot voor ons. De garanties die Nucleus biedt en hun filosofie, waarbij kwaliteit en langetermijndenken voorop staan, sluit goed aan bij onze eigen bedrijfsfilosofie. We werken niet voor niets al meer dan 30 jaar voor multinationals.” Frank Louage – zaakvoerder van Address System

Ben je ook op zoek naar harde garanties op vlak van data security & data privacy? Wij helpen je graag.