Duurzaam ondernemen

We zijn er ons van bewust dat we als bedrijf een impact hebben op de maatschappij en het milieu. Die impact maken we liefst zo positief mogelijk, door op een maatschappelijk verantwoorde manier te ondernemen. We geloven in respect en duurzaamheid op alle niveaus.

Respect voor de mens

We hechten veel waarde aan de Nucleus-familie. Onze medewerkers en klanten vormen een groot deel van ons echt kapitaal. Daarom deinzen we er ook niet voor terug om volop in hen te investeren.

Onze medewerkers ondersteunen we in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling, terwijl we zorgen voor een evenwichtige balans tussen werk en privé. We hebben aandacht voor een goede sfeer op het werk, door een aangename werkplek en tal van teamactiviteiten.

Onze klanten helpen we met kwalitatieve oplossingen en diensten. We communiceren eerlijk, correct en transparant, stellen ons flexibel op en bieden kwalitatieve oplossingen en diensten.

Respect voor de omgeving

Onze ambitie is om onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden. Daarom zoeken we naar methodes om minder stroom te verbruiken. Want de duurzaamste kilowattuur is nog altijd diegene die je niet verbruikt.

Elke materiaalkeuze wordt tegenover die basisregel afgetoetst. Bovendien eisen we van onze leveranciers dat de geleverde stroom opgewekt wordt uit duurzame, hernieuwbare bronnen. We zijn door The Green Web Foundation dan ook erkend als groene hoster.

Maatschappelijk betrokken

Uiteraard is het als onderneming ons doel om winst te maken. Want dat laat ons toe om te innoveren, en op lange termijn financieel gezond te blijven. Dat is in het belang van onze klanten en onze medewerkers.

We kiezen er bewust voor om op een ethische en duurzame manier te ondernemen. We zien onszelf als wereldverbeteraars, en doen dat niet alleen door straffe hostingoplossingen te bieden, maar ook door actief diverse goede doelen te steunen en door onze medewerkers te stimuleren om actief te zijn in de samenleving.

We geloven sterk in de kracht van partnerships. Heel wat van onze klanten zijn ook partners en genieten van interessante voordelen.